Privacyverklaring

Kalinda schijnt licht op je potentie

Hoe ga ik om met jouw privacy?

Ik behandel je privacy zoals ik op dit gebied zelf ook behandeld wil worden. Ik verzamel wel persoonsgegevens van je, maar zorg dat die  afgeschermd blijven en deel ze niet met derden. En als ik contact met je opneem (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief), mag je je altijd een met een kort antwoord afmelden.

Dat is de korte versie van dit privacystatement. Juridisch is dit niet voldoende. Dus vind je hieronder nog een uitgebreide versie van mijn privacybeleid.

Kalinda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kalinda
Prinsessestraat 39
6828 JT Arnhem
+31628349080
info@kalinda.works

KVK: 80066062
BTW: Kalinda is vrijgesteld van BTW als gevolg van artikel 25 van de wet Omzetbelasting
IBAN: NL05 RABO 0357585712

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van mijn diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan me verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid (alleen als dat van belang is voor de diensten waar je gebruik van maakt)

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact met me op via info@kalinda.works, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens om:

 • mijn aanbod aan te laten sluiten aan jouw mogelijkheden en wensen;
 • jouw betaling af te handelen;
 • mijn nieuwsbrief te verzenden;
 • je te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens – 7 jaar, de verplichte bewaartermijn voor de Belastingdienst.
 • Personalia – 7 jaar, de verplichte bewaartermijn voor de Belastingdienst.
 • Adres – 7 jaar, de verplichte bewaartermijn voor de Belastingdienst.
 • E-mailverkeer – 7 jaar, verplichte bewaartermijn voor de Belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek je gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Ik gebruik alleen functionele en/of anonieme cookies en verzamel hierbij geen persoonsgegevens.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kalinda.works

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kalinda.works. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Meer weten?
Kom gerust een keer langs voor een vrijblijvend gesprek.